Zápis pro rok 2022/2023

Pravidla pro přijímání

Postup pro podání přihlášky:

1. Stáhněte si vyplňte Žádost o přijetí k docházce.

2. Vyplněný dokument, naskenujte a pošlete na email skolkakudlibabka@gmail.com nebo předejte osobně koordinátorce do 30. 4. 2022.


3. Individuální setkání s pedagogy a zápis do LMŠ proběhne v termínu 9. - 12. 5. 2022. Sdílený harmonogram setkání bude rozeslán zájemcům o docházku do 30. 4. 2022.


O přijetí dětí rozhoduje ředitelka společně s pedagogy na základě osobního kontaktu, vyplněné vstupní žádosti a modelu docházky. Přijímání dětí probíhá na základě pravidel ukotvených ve Školním a Provozním řádu Kudlibabky.Pro přijetí dítěte jsou rozhodující následující okolnosti:

- individuální setkání 9. - 12. května 2022

- věk a zralost dítěte pro předškolní docházku (pro mladší děti a jejich lepší adaptaci doporučujeme náš klubík Bodláček)

- sourozenci již zapsaných dětí mají přednost

- věkově, genderově a sociálně vyvážená skupina

- zájem o koncepci LMŠ, aktivní podílení se na budování LMŠ Kudlibabka (brigády rodičů (16 hod), společné budování zázemí, fundrising...)Rodičům bude rozhodnutí o přijetí oznámeno do 31. 5. 2022. V případě přijetí Vám bude zaslána Smlouvu o předškolním vzdělávání + Evidenční list + Zásady GDPR

Na přijetí dítěte do Kudlibabky nevzniká žádný nárok.


V případě dotazů se obraťte na tel.: 777 346 248 nebo e-mail skolkakudlibabka@gmail.com