Zápis do LMŠ Kudlibabka pro školní rok 2024/25


Zápis do LMŠ Kudlibabka se uskuteční ve dnech pondělí 13. 5. a středa 15.5. 2024 v době od 14:30 do 18 hodin. Zápis proběhne formou individuálních rozhovorů rodičů a dětí s pedagogy v zázemí LMŠ Kudlibabka (Klepačov 438/5, Blansko).

Prosím, rezervujte si dopředu konkrétní čas individuálního rozhovoru zápisu na skolkakudlibabka@gmail.com. Rezervace termínu je nezbytná. Děkujeme a těšíme se na Vás.

S sebou je nutné přinést dokumenty:

1. Vyplněný evidenčí list s lékařským potvrzením (děti plnící povinný předškolní rok bez nutnosti lékařského potvrzení)

2. Vyplněnou žádost o přijetí

3. Rodný list dítěte

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

Srdečně zveme na INFORMAČNÍ SCHŮZKU K ZÁPISU, která se uskuteční 3. dubna 2024 v 16 hodin v zázemí LMŠ Kudlibabka (Klepačov 438/5, Blansko).

Informace k zápisu

Ve školím roce 2024/25 nabízí LMŠ Kudlibabka dva modely docházky:

  • třídenní (dny dle domluvy), výše školného 4200,-Kč
  • pětidenní, výše školného 6000,-Kč

Zápis do LMŠ Kudlibabka se uskuteční ve dnech pondělí 13. 5. a středa 15.5. 2024 v době od 14:30 do 18 hodin. Zápis proběhne formou individuálních rozhovorů rodičů a dětí s pedagogy v zázemí LMŠ Kudlibabka (Klepačov 438/5, Blansko). 

Prosím, rezervujte si dopředu konkrétní čas individuálního rozhovoru zápisu na skolkakudlibabka@gmail.com. Děkujeme a těšíme se na Vás. 

Pro podání žádosti o zápis dítěte do LMŠ Kudlibabka jsou potřebné následující dokumenty:

  1. Žádost o přijetí 
  2. Evidenční list dítěte (vč. vyjádření a potvrzení lékaře)

Rodič je povinen prokázat při zápisu správnost údajů uvedených v obou dokumentech předložením občanského průkazu a rodného listu dítěte.  

Pro úplnost údajů se prosím seznamte s dokumentem Postup pro zápis dítěte do LMŠ Kudlibabka, ve kterém naleznete možnosti dodání potřebných dokumentů. LMŠ Kudlibabka se řídí Vnitřní směrnicí pro přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/25. V této směrnici jsou jmenována kritéria, na základě kterých bude stanoveno pořadí žádostí. 

 Email: skolkakudlibabka@gmail.com 

Tel: 730 588 437

Prosíme všechny rodiče, kteří mají zájem o zápis svého dítěte do LMŠ Kudlibabka, aby se seznámili s Provozním a školním řádem LMŠ Kudlibabka a s platným Školním vzdělávacím plánem LMŠ Kudlibabka

Výsledky zápisu do LMŠ Kudlibabka

Pro školní rok 2023/24 se uvolnilo 9 míst a všech 9 jich bylo zaplněno. Je nám velmi líto, že jsme nemohli přijmout všech 15 dětí, které si prostřednictvím svých zákonných zástupců podali přihlášku. Věříme však, že v příštím roce se to podaří! Níže si můžete stáhnout výsledky zápisu.