Vězte, vězte, lidé milí. Na školní rok 2020/2021 máme nyní kapacitu naplněnou, děkujeme za zájem! Přijímáme však průběžně, zkuste nám napsat.

Zápis pro rok 2021/2022

Pravidla pro přijímání do LKK

Postup pro podání přihlášky:

1. Stáhněte si vyplňte Žádost o přijetí k docházce do LKK.

2. Vyplněný dokument, naskenujte a pošlete na email info@skolka-kudlibabka.cz nebo předejte osobně koordinátorovi LKK.


3. Individuální setkání s pedagogy v termínu 10. - 11. května 2021. Sdílený harmonogram bude rozeslán zájemcům o docházku do 30. 4. 2021.


O přijetí dětí rozhoduje koordinátor společně s pedagogy na základě osobního kontaktu, vyplněné vstupní žádosti a modelu docházky. Přijímání dětí probíhá na základě pravidel ukotvených ve Školním a Provozním řádu Kudlibabky.Pro přijetí dítěte jsou rozhodující následující okolnosti:

- individuální setkání 10. a 11. května

- věk a zralost dítěte pro předškolní docházku (pro mladší děti a jejich lepší adaptaci doporučujeme náš klubík Bodláček)

- sourozenci již zapsaných dětí mají přednost

- věkově, genderově a sociálně vyvážená skupina

- zájem o koncepci LK, aktivní podílení se na budování LK Kudlibabka (brigády rodičů (16 hod), společné budování zázemí, fundrising...)Rodičům bude rozhodnutí o přijetí oznámeno do 31. 5. 2021. V případě přijetí Vám bude zaslána Smlouvu o účasti na aktivitách LKK + Evidenční list + Zásady GDPR

Na přijetí dítěte do Kudlibabky nevzniká žádný nárok.


V případě dotazů se obraťte na tel.: 777 346 248 nebo e-mail info@skolka-kudlibabka.cz