Na školní rok 2020/2021 máme kapacitu naplněnu

Zápis pro rok 2021/2022

Pravidla pro přijímání do LKK

Postup pro podání přihlášky:

1. Stáhněte si vyplňte Žádost o přijetí k docházce do LKK do 15. 6. 2021.

2. Vyplněný dokument, naskenujte a pošlete na email info@skolka-kudlibabka.cz nebo předejte osobně koordinátorovi LKK či nechte na Samsaře v dobrých rukou k vyzvednutí.


O přijetí dětí rozhoduje koordinátor společně s pedagogy na základě osobního kontaktu, vyplněné vstupní žádosti a modelu docházky. Přijímání dětí probíhá na základě pravidel ukotvených ve Školním a Provozním řádu Kudlibabky.Pro přijetí dítěte jsou rozhodující následující okolnosti:

- věk a zralost dítěte pro předškolní docházku (pro mladší děti a jejich lepší adaptaci doporučujeme náš   chystaný klubík Bodláček)

- sourozenci již zapsaných dětí mají přednost

- věkově, genderově a sociálně vyvážená skupina

- zájem o koncepci LK, aktivní podílení se na budování LK Kudlibabka (brigády rodičů, chystání odpoledních svačinek, budování zázemí, fundrising...)


Rodičům bude rozhodnutí o přijetí oznámeno do 31. 5. 2021. V případě přijetí Vám bude zaslána Smlouvu o účasti na aktivitách LKK + Evidenční list + Zásady GDPR

Na přijetí dítěte do Kudlibabky nevzniká žádný nárok.


V případě dotazů se obraťte na tel.: 777 346 248 nebo e-mail info@skolka-kudlibabka.cz