Výsledky zápisu do LMŠ Kudlibabka

Pro školní rok 2023/24 se uvolnilo 9 míst a všech 9 jich bylo zaplněno. Je nám velmi líto, že jsme nemohli přijmout všech 15 dětí, které si prostřednictvím svých zákonných zástupců podali přihlášku. Věříme však, že v příštím roce se to podaří! Níže si můžete stáhnout výsledky zápisu. 

Zápis do LMŠ Kudlibabka 

pro školní rok 2023/24

Ve školím roce 2023/24 nabízí LMŠ Kudlibabka dva modely docházky:

  • třídenní (dny dle domluvy), výše školného 4200,-Kč
  • pětidenní, výše školného 6000,-Kč

Zápis do LMŠ Kudlibabka se uskuteční ve dnech 10. 5. od 15 do 17 hodin a 11.5. od 10:00 do 11:30 2023.

Pro podání žádosti o zápis dítěte do LMŠ Kudlibabka jsou potřebné následující dokumenty:

  1. Žádost o přijetí 
  2. Evidenční list dítěte (vč. vyjádření a potvrzení lékaře)

Rodič je povinen prokázat při zápisu správnost údajů uvedených v obou dokumentech předložením občanského průkazu a rodného listu dítěte.  

Pro úplnost údajů se prosím seznamte s dokumentem Postup pro zápis dítěte do LMŠ Kudlibabka 2023-24, ve kterém naleznete možnosti dodání potřebných dokumentů. LMŠ Kudlibabka se řídí Vnitřní směrnicí pro přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/24. V této směrnici jsou jmenována kritéria, na základě kterých bude stanoveno pořadí žádostí. 

 Email: skolkakudlibabka@gmail.com 

Tel: 730 588 437

Individuální setkání s průvodci školky - osobní zápis proběhne v termínu 10. - 11. 5. 2022, sdílený harmonogram setkání bude rozeslán zájemcům o docházku. 

Prosíme všechny rodiče, kteří mají zájem o zápis svého dítěte do LMŠ Kudlibabka, aby se seznámili s Provozním a školním řádem LMŠ Kudlibabka a s platným Školním vzdělávacím plánem LMŠ Kudlibabka