Denní harmonogram

Lesní mateřská škola Kudlibabka vyrostla na louce v klepačovském kopci v blízkosti statku Samsara, funguje 5 dní v týdnu. Zázemím pro řízenou činnost, volnou hru i odpočinek nám je jurta a maringotka s kamny se zastřešenou pergolou a indiánské tee pee. Za humny je divoký les, kam s dětmi (skupina 16ti dětí) denně vyrážíme na objevené cesty vnější i vnitřní.  S dětmi jsou vždy dva průvodci a setkáváme se za každého počasí - máme zkušenost, že děti jsou postupem času odolnější a umí si poradit ve vypečených situacích, které jim příroda a počasí v ní nabízí.

V blízkosti jsou lamy, kozy a ovce ze spřáteleného statku Samsara, které denně pozorujeme, přikrmujeme a hladíme. Nad Kudlibabkou je také keramická dílna, kde s dětmi noříme každé úterý ruce do hlíny.


Příchod dětí do školky, pozdravení, volná hra

8:00 - 8:45

Ranní kruh s Kudlibabkou

9:00

Vzdělávací činnost (svačinka v terénu v 10h)

9:15 - 11:45

Oběd

12:00 - 12:30

Odpočinek, pohádka a klidová poobědová siesta

12:30 - 14:00

Svačinka

14:00 - 14:30

Estetická činnost a dílničky, volná hra, zahradničení

14:30 - 15:30

Vyzvedávání dětí

15:30 - 15:45

Zavírání školky, úklid zázemí, zavírání branky

15:45 - 16:00Týdenní harmonogram

PONDĚLÍ: POZDRAVENÍ A KRMENÍ ZVÍŘÁTEK ZE STATKU, POHYBOVÉ HRY V TŘEŠŇOVÉM SADU, ODPOLEDNE KROUŽEK AJ PRO ZÁJEMCE

V pondělí pozdravíme lamy a ovečky, nakrmíme prasátko Růženku a kozenky. V sadu zahrajeme, co nás zrovna napadne....na lišky, ježky, ryby, ptáčky...někdy i anděly a čerty. Taktéž pondělí využíváme k práci na pozemku, zútulňování zázemí, vození dřeva, zahradničení na našich vyvýšených záhonech.

ÚTERÝ: KERAMICKÝ ATELIÉR PRO NEJMENŠÍ

Každé úterní odpoledne se děti věnují pod vedením Evy Nikolič hlíně a jejím proměnám. Eva děti láskyplně vede po cestě od prožívání samotné hmoty ke konkrétní tvorbě a hotovým výrobkům.

STŘEDA: HUDEBNÍ HRY SE SKŘÍTKOU ROLNIČKOU

Pod jemným vedením Evy Matuškové. Lekce jsou prostorem pro tvoření, učení, spolupráci a svobodný rozvoj osobnosti dítěte. Probíhají formou hudebních her se zapojením snadno ovladatelných hudebních nástrojů Orffova instrumentáře. Kromě hry na nástroje se zaměříme také na zpěv, rytmus, pohyb a poslech. Nedílnou součástí hudby jsou emoce. Proto je možné díky hudbě rozvíjet také emoční inteligenci - zejména budeme emoce pomocí hudby vyjadřovat, prožívat a pojmenovávat.

Dnes ke zpívání a muzicírování s dětmi v rodinách není tolik prostoru jako dříve, kdy bylo přirozenou součástí rytmu dne a roku. Jedním z mých hlavních cílů je nabídnout dětem podněty pro zájem o hudbu a rodičům inspiraci pro případné hudební tvoření doma.

"Lékaři a psychologové potvrzují, že hudba má výrazný podíl na rozvíjení smyslového vnímání, emocí, sociálních vztahů, řeči, ale i hrubé a jemné motoriky."

 (slova českého hud. pedagoga Pavla Jurkoviče)

Co děti získají?
- rozvoj pěveckých a rytmických dovedností
- podněty pro rozvoj osobnosti, smyslového vnímání a schopnosti naslouchat
- pocit jistoty a radost z vlastního hudebního tvoření
- rozvoj základních hudebních dovedností potřebných například při studiu na ZUŠ

ČTVRTEK: LES A POZOROVÁNÍ

Prožívání a objevování přilehlého lesa. Po prvním výškovém táboře u Velké lípy vystupujeme k Zelené maringotce, zdravíme lesní víly a vplouváme do tajuplného Klepačovského lesa. Vplétáme se do lesní pavučiny, lezeme po kořenech až úplně nahoru, abychom mohli sklouznout zpět do Velké jámy. Po cestě míjíme Velké mraveniště, Ostružinkův rodný balvan a na zpáteční cestě nás čeká překonání Hillaryho trhliny....

PÁTEK: LES A POZOROVÁNÍ, POHYBOVÉ HRY, PÉČE O ZÁZEMÍ A ZAHRADU