Denní harmonogram

Lesní klub Kudlibabka roste na klepačovském kopci v blízkosti statku Samsara. Zázemím nám je vesnický domek a přístřeší na pastvině. Za humny je divoký les, kam s dětmi denně vyrážíme objevovat cesty vnější i vnitřní.  S dětmi jsou vždy dva průvodci a setkáváme se za každého počasí - máme zkušenost, že děti jsou postupem času odolnější a umí si poradit ve vypečených situacích, které jim příroda a počasí v ní nabízí.

V blízkosti jsou lamy, kozy a ovce ze spřáteleného statku Samsara, které denně pozorujeme, přikrmujeme a hladíme. Nad Kudlibabkou je také keramická dílna, kde s dětmi noříme ruce do hlíny.

Příchod dětí do školky, pozdravení, volná hra

8:30 - 8:45

Ranní kruh s Kudlibabkou

9:00

Vzdělávací a řízená činnost (svačinka v terénu v 10h)

9:15 - 11:45

Oběd

12:00 - 12:30

Odpočinek, pohádka a klidová poobědová siesta

12:30 - 14:00

Svačinka

14:00 - 14:30

Estetická činnost a dílničky, volná hra

14:30 - 16:00

Zavírání školky

16:00 - 16:30Týdenní harmonogram

PONDĚLÍ: POZDRAVENÍ A KRMENÍ ZVÍŘÁTEK ZE STATKU, POHYBOVÉ HRY V TŘEŠŇOVÉM SADU

V pondělí se setkáváme dole u turistického rozcestníku pod klepačovským kopcem. Pozdravíme lamy a ovečky, nakrmíme prasátko Růženku a kozenky. V sadu zahrajeme, co nás zrovna napadne....na lišky, ježky, ryby, ptáčky...někdy i anděly a čerty.

ÚTERÝ: KERAMICKÝ ATELIÉR PRO NEJMENŠÍ

Každé úterní dopoledne se děti věnují pod vedením Evy Nikolič hlíně a jejím proměnám. Eva děti láskyplně vede po cestě od prožívání samotné hmoty ke konkrétní tvorbě a hotovým výrobkům.

STŘEDA: LES A POZOROVÁNÍ

Prožívání a objevování přilehlého lesa. Po prvním výškovém táboře u Velké lípy vystupujeme k Zelené maringotce, zdravíme lesní víly a vplouváme do tajuplného Klepačovského lesa. Vplétáme se do lesní pavučiny, lezeme po kořenech až úplně nahoru, abychom mohli sklouznout zpět do Velké jámy. Po cestě míjíme Velké mraveniště, Ostružinkův rodný balvan a na zpáteční cestě nás čeká překonání Hillaryho trhliny....

ČTVRTEK: HUDEBNÍ HRY SE SKŘÍTKOU ROLNIČKOU

Lekce jsou prostorem pro tvoření, učení, spolupráci a svobodný rozvoj osobnosti dítěte. Probíhají formou hudebních her se zapojením snadno ovladatelných hudebních nástrojů Orffova instrumentáře. Kromě hry na nástroje se zaměříme také na zpěv, rytmus, pohyb a poslech. Nedílnou součástí hudby jsou emoce. Proto je možné díky hudbě rozvíjet také emoční inteligenci - zejména budeme emoce pomocí hudby vyjadřovat, prožívat a pojmenovávat.

Dnes ke zpívání a muzicírování s dětmi v rodinách není tolik prostoru jako dříve, kdy bylo přirozenou součástí rytmu dne a roku. Jedním z mých hlavních cílů je nabídnout dětem podněty pro zájem o hudbu a rodičům inspiraci pro případné hudební tvoření doma.

"Lékaři a psychologové potvrzují, že hudba má výrazný podíl na rozvíjení smyslového vnímání, emocí, sociálních vztahů, řeči, ale i hrubé a jemné motoriky."

 (slova českého hud. pedagoga Pavla Jurkoviče)

Co děti získají?
- rozvoj pěveckých a rytmických dovedností
- podněty pro rozvoj osobnosti, smyslového vnímání a schopnosti naslouchat
- pocit jistoty a radost z vlastního hudebního tvoření
- rozvoj základních hudebních dovedností potřebných například při studiu na ZUŠ