LMŠ Kudlibabka - šablony OP JAK

Naše škola realizuje od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025 projekt s názvem LMŠ Kudlibabka - šablony OP JAK, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006210, jenž je financovaný z OP JAK. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím činnosti školního asistenta, dále dojde k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pracovníků ve vzdělávání, dětem bude poskytnuto inovativní vzdělávání a také budou organizovaná tematicky zaměřená setkání s rodiči a veřejností za účasti odborníků.


Realizace projektu

Děti se pravidelně účastní lekcí tanečně-pohybové výchovy, které rozvíjí jejich estetické vnímání, poskytují základy taneční průpravy, napomáhají k vnímání rytmu, melodie a nálady.

Školní asistent MŠ je velkou personální podporou pedagogům, napomáhá dětem ve výuce, spolupracuje s rodiči a podílí se na přípravě a realizací slavností MŠ a dalších akcí.

Odborníci představují dětem taje přírody a lesa, které jim dosud při procházkách zůstaly skryty. Učíme se rozpoznávat pobytové znaky zvířat a dovídáme se o jejich životě v našem bezprostředním okolí. 


Děti navštěvují kulturní instituce, divadelní představení, vzdělávací programy, zajímavá místa Moravského krasu. Na komunitních a vzdělávacích setkáních s rodiči připomínáme kulturní tradice a spolu s dětmi prožíváme koloběh roku.