LMŠ Kudlibabka

Každodenní vycházky do lesa
Každodenní vycházky do lesa

Lesní mateřská škola Kudlibabka poskytuje celodenní předškolní vzdělávání dětem ve věku 3 - 6 let (2 - 7 let). Denně se ve školce setkává asi 18 dětí. Podstatnou část dne tráví děti venku v zahradě, v přilehlém lese či třešňovém sadu. 

Skupinku dětí doprovází zpravidla dva pedagogové. S úctou a respektem provádíme děti koloběhem roku, seznamujeme se s příběhy, učíme se pozorovat přírodu i krásu umění a kultury, nebojíme se navštívit také divadlo, galerii či knihovnu. 

Rodiny dětí zapsaných k docházce do školky pomáhají dotvářet klima i zázemí školky. Společně prožíváme slavnosti a zvelebujeme zahradu, rodiče individuálně konzultují o svých dětech s pedagogy. 

LMŠ Kudlibabka je zapsána v rejstříku MŠMT od roku 2022, v roce 2020 a 21 fungovala jako Lesní klub Kudlibabka.