Jana Minářová

Mgr. Jana Minářová je máma tří dětí a spolu se svým mužem žije na návsi malé vesnice v Moravském krasu. V Brně vystudovala Sociální pedagogiku a volný čas se specializací na Dramatickou výchovu a pracovala tři roky jako průvodce v lesní mateřské školce v Bílovicích nad Svitavou. Dlouhý čas spoluorganizovala zážitkové akce pro děti a mládež na pomoc přírodě a podporu ekologických zemědělců (Hnutí Brontosaurus), realizovala různorodé estetické kroužky pro děti. Před rokem spolu s Bárou pro děti a rodiče z okolí krasu vytvořily a provázely pravidelné lesní zážitkové pátky, ze kterých se ukoulela a vyrostla Kudlibabka. A roste dál.


Kromě práce s dětmi ji baví komunitní život a ráda podněcuje setkávání lidí. Má ráda tanec a jakékoli lidské podoby živelného pohybového vyjádření, tvoření hudby, Bílé Karpaty a solitérní hrušně v nich, čerstvě upečený chleba a vůni deště, zvlášť teď.

Kurzy, které ji zasáhly a ze kterých při práci s dětmi doopravdy čerpá: Respektovat a být respektován (manželé Kopřivovi), Kurz metodiky pohybových her, ZUŠ 1. a 2. cyklus hry na klavír, Terapeutický tanec a pohyb při práci s dětmi (Marta Zlámaná), kurz Jiřiny Rákosníkové Pohyb - slovo - rytmus, dlouhodobé sebezkušenostní kurzy afrického tance, kontaktní improvizace, taneční terapie.

Kudlibabku společně s Barčou vymyslela a společně s Marťou a Vlaďkou zasadila a nyní ji podporuje v jejím růstu.

Barbora Kurajdová

Ing. Barbora Kurajdová vyrostla v lesích a luzích Moravského krasu. Dodnes nedá dopustit na jeho zákoutí, kam ráda a často utíká. Je mámou dvou hošíků. Miluje spontánnost, nevšední dny a místa v přírodě. Ráda objevuje a tvoří ze všeho, co se namane. Potýká se s vášnivou sběratelskou touhou po...ruličkách od toaleťáku :) a "to se bude hodit". 

Vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně obor Živočišné biotechnologie. Při studiu lektorovala výukové programy v brněnském Lamacentru, s kamarády lezla po skalách (mezi nimi též našla svého muže), podílela se na pracovně - zážitkových táborech a akcích pro mládež (Hnutí Brontosaurus, Junák - český skaut). Během diplomové praxe ji láskyplně a hluboce ovlivnil pobyt na ekofarmě Kozodoj. Předtím, než se stala mámou, spoluvytvářela a lektorovala ekovýchovné programy v Domě přírody Moravského krasu. Malým i velkým pomáhala objevovat krásy místního kraje.

Mimo jiné absolvovala řadu vzdělávacích seminářů Lipky, kurs Montessori pedagogika I a kurz manželů Kopřivových - Respektovat a být respektován.

Kudlibabku společně s Jančou vymyslela, Marťou a Vlaďkou zasadila a podporuje ji v růstu. V Kudlibabce se stará o klubík Bodláček a vede páteční setkání.

Oblíbená motta:

"Když ti život nadělí citróny, udělej si limonádu!"

"Dnešek je můj oblíbený den!" 

Martina Strnadlová

Mgr. Martina Strnadlová, DiS. vystudovala bakalářský program na MU - Francouzský jazyk a Výtvarná výchova a současně Vyšší odbornou zdravotnickou školu. Magisterská studia absolvovala na Univerzitě Paul-Valéry v Montpellier - obor Sociolingvistika a Didaktika cizích jazyků a kultur, Francouzština jako cizí jazyk. Během studií se věnovala problematice malotřídních škol a předškolní vícejazyčné výchově u nás, ve Francii a ve Švýcarsku. Mluví plynně francouzsky, anglicky a polsky. Dlouhodobě se věnuje soukromé výuce cizích jazyků a vedení Lezeckého oddílu Sněženky & Skalničky. Zimní a jarní prázdniny tráví výukou lyžování a snowboardingu v jedné rodinné škole v Rakousku. Baví ji, když malá prťata poprvé zapluží a sjednou svůj první VELKÝ kopec.

V letech 2018 - 2020 působila na ZŠ Letokruh. Zakládala zde 2. stupeň v duchu projektového učení v souvislostech a zážitkové pedagogiky, vedla kroužek Malého záchranáře a provázela sdruženou 5. a 6. třídu.

V Kudlibabce se snaží o to, aby vše rostlo, klapalo, komunikovalo, žilo a propojilo se.

" ...bez výmluv "

Vladimíra Hanáčková

Bc. Vladimíra Hanáčková. Líbí se jí, že v prostředí alternativních školek o sebe mohou děti více samy pečovat a vybírat si činnost z vlastní motivace. Mají rozlet po zahradě, mohou se koulet ze svahu, lézt na stromy nebo klečet v blátě. Přirozené prostředí je tolik naplňující, uklidňující a obohacující pro vyvíjející se osobnost.

Zajímá se o osobnostní a sociální výchovu. Dobrý základ jí v této oblasti dal tříletý kurz Projektu Odyssea, z.s. Dalším dílkem v mozaice poznávání osobností dětí je pro ni Teorie typů, díky které porozuměla, jak rozdílně se díváme na svět. Inspirací je jí také nenásilná komunikace a respektující přístup.

V průběhu dospívání a studií se zajímala o zážitkovou pedagogiku. Prožila mnoho srandy na FTK UP v Olomouci při studiu Rekreologie - pedagogiky volného času. Podílela se na různorodé činnosti Hnutí Brontosaurus, zejména na dobrovolnických a zážitkových táborech a mezinárodních výměnách mládeže.

Z dalších zkušeností stojí za zmínku montessori dílny pro nejmenší, příměstské tábory pro děti předškolního a mladšího školního věku, adaptační kurzy pro středoškoláky, práce v ekologickém volnočasovém centru a v lesní mateřské školce.

Svůj volný čas tráví nejraději na kole a na výletech s dětmi a manželem, ráda hraje na klavír a na kytaru. 

Kudlibabku pomohla vyrůst a stala se hlavním průvodcem dětí.


Monika Popelková

Mgr. et Mgr. Monika Popelková je mámou dvou dětí. Vystudovala environmentální studia a sociologii na Fakultě sociálních studií MU a učitelství německého jazyka na Pedagogické fakultě MU. V současné době si rozšiřuje vzdělání o předškolní a mimoškolní pedagogiku

Profesně se věnovala učitelství na základní škole a ochraně přírody a krajiny v Ekologickém institutu Veronica. Působila jako průvodkyně v lesním klubu, lektorka lesního klubíku pro rodiče a děti při lesní školce, spoluorganizátorka slavností a letních táborů pro rodiče s dětmi. Zde zažila, jak dokážou být děti v lese kreativní, jak zde kvetou také děti se zvýšenou potřebou pohybu, pro kolik interakcí a prožitkového učení může být příroda zázemím. Většina jejích dosavadních nejsilnějších zážitků s vlastními dětmi, s rodiči a s přáteli se odehrála v přírodě. Koncept lesní školky vnímá jako smysluplný také proto, že se zde počítá nejen s dětmi, ale i s jejich rodinami.

Velkou inspirací je jí waldorfská pedagogika se svojí estetikou a citlivostí ke kráse proměn ročního cyklu, které waldorf propojuje s kulturou v rámci slavností a rituálů. Při práci s dětmi se opírá o poznatky z kurzů respektovat a být respektován a efektivní komunikace.

V Kudlibabce bude od září 2022 jako párový pedagog.

Je jí blízké motto od Saint-Exupéry: ".., zemi jsme nezdědili od předků, půjčujeme si ji od našich dětí.." 

Eva Nikolič

Život si neviem predstaviť bez mojej rodiny, prírody, hudby, tvorenia, radosti a priateľov.

V Kudlibabce působí jako párový pedagog, vede keramiku a tvořivé dílničky.

Som mama dvoch úžastných detí. Pochadzam zo slovenskeho mesta Piešťany, no velku časť detstva som stravila na vidieku. Príroda a tvorenie bolo neoddelitenou súčasťou môjho ja už v rannom detstve. Ako malá som rada trávila čas v otcovej dielni a vyrabala rôzne kúsky. Tvorivá činnosť ma napĺňa a veľmi baví. Velmi rada realizujem projekty s detmi, ktoré ma vždy vedia prekvapiť a fascinovať.

Po ukončení stredoškolského štúdia som cestovala a vystriedala niekoľko druhov prác. Pred odchodom do Írska (2010) som pracovala v úseku kalkulácie a kontrolingu pre úspešnu nemecku firmu, no práca v kancelárii ma nebavila. V Dubline som sa preto rozhodla vyštudovat Predškolskú pedagogiku. Následne som pracovala v montessori škôlke v Írsku. Viedla som tvorivé dielne pre slovenske deti v Dubline. Neskor som tvorila s detmi a pre deti v Goa (India), a viedla kreativne dielničky pre deti na niektorych festivaloch v CZ. V rokoch 2019 a 2020 som pôsobila v LMŠ Permoník, najprv ako lektorka tvorivych dielní, neskor som viedla klubík Permoníček a nasledne pracovala ako průvodce.
Eva Matušková

Mgr. Eva Matušková, DiS. po studiu na ZUŠ Blansko pokračovala na Konzervatoř Pardubice v oboru klasická kytara. Současně vystudovala také Filosofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně se zaměřením na estetické a hudební vzdělávání. Tam se seznámila s principy Orffova Schulwerku, které ji oslovily. Začala se tedy vzdělávat na seminářích České Orffovy školy. Od roku 2012 působila na ZUŠ Boskovice, od roku 2016 současně i na ZUŠ Blansko. V roce 2017 vedla vlastní hudební kurzy pro děti od 3 do 6ti let ve spolupráci s Knihovnou městyse Lysic. Též je absolventkou kurzu Respektovat a být respektován manželů Kopřivových. Od roku 2018 je doma s dětmi a věnuje se vyučování v menší míře.

V lekcích pro předškolní děti se pro ni spojují láska k dětem, k hudbě, principy respektující komunikace a snaha podpořit děti ve vlastním rozvoji a v poznání a naleznutí sebe sama a svých možností.

V Kudlibabce vede hudební hry se skřítkou Rolničkou.