O nás

Nejpodstatnějším cílem výchovy je umožnit člověku, aby našel sám sebe.

Zkušení pedagogové

Jsme lidé z různých prostředí, které spojuje vztah k dětem a přírodě. Příroda je nám inspirací, učebnicí, hřištěm, třídou, často i ložnicí. Respekt a úctu k ní se snažíme předat těm nejmenším. A chceme růst spolu s dětmi.

V Kudlibabce se snažíme propojovat waldorfskou estetiku s přírodní a intuitivní pedagogikou a Montessori přístupem. Snažíme se vést děti k ohleduplnosti a citlivosti ke krajině i lidem. Souzníme s lidovými tradicemi. Inspirujeme se přístupem Respektovat a být respektován.

Učíme se venku

Společně vyrážíme na dobrodružné výpravy do nedalekých lesů, lomů ,luk a houští v Moravském krasu. Nacházíme v nich mnoho podnětů nejen pro naše smysly, ale i myšlení. Učíme se v souvislostech a věříme, že je to pro naše tělo a mysl přirozenější, než být mezi čtyřmi stěnami. 

Každý den je spojen se zážitkem a i když má své pravidelné rituály, nikdy není stejný, stejně jako krajina kolem, která se přirozeně v čase proměňuje.

Snažíme se vytvářet bezpečný a láskyplný prostor pro živoucí individualitu dítěte s jasnými hranicemi a pravidly.

Objevujeme a tvoříme

Vycházíme z přirozené dětské zvídavosti a staré osvědčené metody, kdy RUKA UČÍ HLAVU. Sami na sobě si neustále ověřujeme, že kalokaghatia, tzn. vyváženost mezi zdravým pohybem a intelektuální činností, má smysl a funguje. Děti se dokáží lépe soustředit v přírodě a znalosti spojené se zážitkem či pohybem se jim ukládají hlouběji a propojují se.