O nás

Nejpodstatnějším cílem výchovy je umožnit člověku, aby našel sám sebe.


   l

Kudlibabka tvoří společenství dětí, rodin a pedagogů, kteří mají vztah k přírodě a kultuře, nebojí se respektovat vše živé a sebe navzájem; jsou to osobnosti, které jsou si vědomé sebe sama, mají sebedůvěru a uvědomují si svou sílu utvářet svůj život a své okolí. 

Kudlibabka vytváří bezpečný a podporující prostor pro inovativní a vědomé vzdělávání dětí v kontaktu s přírodou a pro setkávání rodin ke vzájemné inspiraci.


Spolek Kudlibabka z.s. je činný od roku 2020. Věnuje se tématu výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v souladu s ekologickými principy a nenásilím. Pořádá letní příměstské tábory, kroužky pro rodiny s nejmenšími dětmi a pro děti mladšího školního věku. Spolek Kudlibabka z.s. je zřizovatelem Lesní mateřské školy Kudlibabka.

Lesní mateřská škola Kudlibabka (v rejstříku MŠMT od r. 2022) navázala na činnost Lesního klubu Kudlibabka (založena 2020 spolkem Kudlibabka). Tým zkušených pedagogů pečuje o 24 dětí v režimu celodenní docházky do mateřské školy. Zázemím je školce jurta, pergola a hygienické zázemí v zahradě. Nejčastěji děti pobývají v přilehlém přírodním prostředí - lesy, třešňový sad, okolí Klepačova v Blansku. 


Brigáda rodičů dětí a příznivců spolku. jaro 2024
Brigáda rodičů dětí a příznivců spolku. jaro 2024

Zkušení pedagogové

Jsme lidé z různých prostředí, které spojuje vztah k dětem a přírodě. Příroda je nám inspirací, učebnicí, hřištěm, třídou, často i ložnicí. Respekt a úctu k ní se snažíme předat těm nejmenším. A chceme růst spolu s dětmi.

V Kudlibabce se snažíme propojovat waldorfskou estetiku s přírodní a intuitivní pedagogikou a Montessori přístupem. Snažíme se vést děti k ohleduplnosti a citlivosti ke krajině i lidem. Souzníme s lidovými tradicemi. Inspirujeme se přístupem Respektovat a být respektován.

Učíme se venku

Společně vyrážíme na dobrodružné výpravy do nedalekých lesů, lomů ,luk a houští v Moravském krasu. Nacházíme v nich mnoho podnětů nejen pro naše smysly, ale i myšlení. Učíme se v souvislostech a věříme, že je to pro naše tělo a mysl přirozenější, než být mezi čtyřmi stěnami. 

Každý den je spojen se zážitkem a i když má své pravidelné rituály, nikdy není stejný, stejně jako krajina kolem, která se přirozeně v čase proměňuje.

Snažíme se vytvářet bezpečný a láskyplný prostor pro živoucí individualitu dítěte s jasnými hranicemi a pravidly.

Objevujeme a tvoříme

Vycházíme z přirozené dětské zvídavosti a staré osvědčené metody, kdy RUKA UČÍ HLAVU. Sami na sobě si neustále ověřujeme, že kalokaghatia, tzn. vyváženost mezi zdravým pohybem a intelektuální činností, má smysl a funguje. Děti se dokáží lépe soustředit v přírodě a znalosti spojené se zážitkem či pohybem se jim ukládají hlouběji a propojují se.