Přírodní zahrada a hygienické zázemí

13.06.2024

V období duben 2023 až květen 2024 se díky brigádám rodičů a veřejnosti a práci odborných firem naše zahrada a zázemí proměnily. 

Akce probíhala za podpory Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/, dotace Státního fondu životního prostředí ČR https://www.sfzp.cz/ - Přírodní zahrada LMŠ a její využití ve výchovně vzdělávacím procesu.

Máme nové vyvýšené záhony, komorový kompost, ovocné stromy, jedlé keře, květnatou louku. Podařilo se zajistit svah pod borovicemi proti erozi a osázet keři. Vystavět ochranné lanové zábradlí a vytvořit zde tak pěšiny. Založili jsme teplomilný záhon a broukoviště. Pověsili jsme ptačí budky.  

Zbudovali jsme nový přístřešek pro umývání a jedno nové wc a usadili jsme 3 nové sběrné nádrže na vodu.

Děti dostali zahradní nářadí a škola se dovybavila potřebným náčiním pro dospělé.

Díky všem, kteří se na této akci podíleli.